kfgbglanken_hus

Länkhuset

…och hur hamnade vi här? Vem bodde här tidigare? Hur fick KF Länken möjlighet att nyttja detta kulturminnesmärkta hus med dess stora trädgård? Dessa är frågor vi ofta får, både från medlemmar och utomstående.

Genom generöst stöd och förberedelser från bland andra den dåvarande kommunalrådet Bengt Hedlund och direktören Algot Wickberg på Socialförvaltningen, kunde Västra Föreningen (som nu är upplöst), inom KF Länkens Göteborgsdistrikt, överta byggnaden belägen intill Taubeska huset år 1974, efter påtryckningar.

Vid övertagandet var omgivningen något rörig på grund av omfattande arbetsarbeten med Oscarsleden som då pågick. Villan, ursprungligen byggd 1908 av Göteborgs dåvarande stadsarkitekt, är en trefamiljsvilla med en stor omgivande tomt. Om den har haft fler ägare är ännu inte klargjort, men i början av 1930-talet övertogs villan av Göteborgs Barnavårdsnämnd för att användas som inackorderingshem.

I början av 1950-talet blev villan ett annex till Ivarsbergshemmet. Från 1965 och några år framåt användes huset av barnavårdsnämnden som pojkhem, tills denna verksamhet avslutades.

När KF Länken övertog byggnaden 1974 hade huset stått tomt i några år och var naturligtvis inte i skick för inflyttning. Men tack vare ett enormt arbete av skickliga hantverkare och dedikerade, uppoffrande medlemmar från Länken kunde KF Länkens Västra Förening ha sin invigningsfest den 27 april, med närvaro av distriktsstyrelsen, alla stadsdelsföreningar och tidningen Aktuell Debatt.

År 1991 flyttade Kungsladugårdsföreningen sin verksamhet från Chapmans torg till Länkhuset på nuvarande adress Taubegatan 7, för att dela utrymme med Västra Föreningen. Deras första möte i de nya lokalerna hölls tisdagen den 19 februari 1991.

Taubegatan 7, adressen i sig utstrålar kulturell betydelse, med Taubehuset som närmaste granne. Detta hus, placerat här på Majnabbeberget, rullades från sin ursprungsplats uppför den branta backen av Gamla Kustgatan, en process som tog en månad att genomföra.

Evert Taube, som tillbringade 50 år av sitt liv i sitt föräldrahem på Kustens varv, även om han periodvis vistades annorstädes för exempelvis konststudier i Stockholm eller till sjöss, återvände ofta till sitt barndomshem i Göteborg. I Taubehuset tilldelades den unge Evert vindsvåningen, vilket han lyriskt beskriver i boken ”Många hundra gröna mil”.

Vår framtida avsikt är att samla större delen av KF Länkens verksamhet i Länkhuset, som redan inrymmer Kungsladugårdsföreningen, distriktsstyrelsens kontor och redaktionen för Aktuell Debatt.

Många kanske inte känner till vilka kulturbyggnader vi har i vår närhet, såsom Klippans kulturreservat, Kustens hus, Majviken och Visans vänner, alla belägna i närheten av Länkhuset på Taubegatan 7 i Majorna.

Jan Durfelt

PS. Namnet Taubegatan är inspirerat av släkten Taube och dess närhet till Taubeska huset. Gatan namngavs 1970, och Evert gick bort 1976. Om avsikten hade varit att enbart hedra Evert, skulle man enligt tradition ha väntat minst fem år efter hans död. Släkten Taube blev känd redan på 1700-talet genom framstående personligheter såsom den självsäkre sjöofficeren, landshövdingen Didrik Taube i Göteborg, och kungens älskarinna Hedvig Taube i Stockholm.

Rulla till toppen