Länkhuset, Taubegatan 7

Tel:                                           

Länkhuset,

Taubegatan 7…

…och hur hamnade vi här? Vem bodde här tidigare? Hur fick vi i KF Länken möjlighet att förfoga över detta kulturmärkta hus med sin stora trädgård? Frågor som vi ofta får från såväl medlemmar som utomstående. 

Genom välvilligt stöd och förarbete av bland andra dåvarande kommunalrådet Bengt Hedlund och Direktör Algot Wickberg i Socialförvaltningen fick efter påtryckningar Västra Föreningen ( nu upplöst), inom KF Länken Göteborgs Distrikt överta byggnaden alldeles intill Taubeska huset och året var 1974. 

Vid övertagandet såg det ganska rörigt ut i omgivningen på grund av de stora arbeten med Oscarsleden som pågick. 

Villan som ursprungligen byggdes av Göteborgs dåvarande stadsarkitekt 1908, är en villa i tre våningar med stor tomt omkring. Huruvida den haft fler ägare har vi inte utrönt, men i början av 1930-talet övertogs villan av Göteborgs Barnavårdsnämnd för att användas som inackorderingshem. 

I början av 1950-talet blev villan ett annex till Ivarsbergshemmet. Från 1965 och några år framåt drev barnavårdsnämnden huset som pojkhem fram tills denna verksamhet lades ner. 

När nu KF Länken fick överta byggnaden (1974) hade huset stått tomt några år och var naturligtvis inte inflyttningsklart. Men efter ett jättearbete av skickliga hantverkare och hängivna och uppoffrande länkmedlemmar kunde KF Länkens Västra Förening ha invigningsfest lördagen den 27 april för Distriktsstyrelsen, samtliga stadsdelsföreningar och tidningen Aktuell Debatt närvarande. 

1991 flyttade Kungsladugårdsföreningen sin verksamhet från Chapmans torg till Länkhuset med nuvarande adress Taubegatan 7 för att samsas med Västra Föreningen om utrymmet. Och deras första föreningsmöte i de nya lokalerna avhölls tisdagen den 19 februari 1991. 

Taubegatan 7, bara adressen andas kultur av stora mått. Med Taubehuset som närmsta granne. Detta hus som placerats här på Majnabbeberget efter att ha rullats från sin ursprungsplats, uppför Gamla Kustgatans branta backe. Det tog, sägs det, en månad att utföra förflyttningen. 

Då Evert Taube i 50 års tid hade haft sitt föräldrahem på Kustens varv, även om han långa tider vistats på annat håll som, konststudier i Stockholm, på sjön, i sitt eget hem. Men Pampas beridne herde, poeten och trubaduren Evert Taube (som enligt min mening borde invalts i Svenska Akademin), återvände ofta till sitt gamla föräldrahem i Göteborg. 

I Taubehuset fick den unge Evert vindsrummet sig tilldelat – vilket han lyriskt besjungit i boken “ Många hundra gröna mil “. 

Och framledes är väl vår avsikt att samla större delen av KF Länkens verksamhet här i Länkhuset, som redan rymmer Kungsladugårdsföreningen, Distriktsstyrelsens expedition och Aktuell Debatts redaktion. 

Och många visste kanske inte vilka kulturbyggnader vi har, Klippans kulturreservat – Kustens hus – Majviken och Visans vänner alldeles i närheten av Länkhuset på Taubegatan 7 i Majorna. 

Jan Durfelt 

PS. Gatunamnet Taubegatan, syftar på släkten och motiverades i stadsfullmäktige av gatans närhet till Taubeska huset. Gatan namngavs 1970 och Evert gick ur tiden 1976. Hade man velat hedra enbart honom, skulle man traditionsenligt ha väntat tills han varit död i minst fem år. 

Släkten Taube var känd redan på 1700-talet genom självsäkra sjöofficeren, en landshövding (didrik Taube) i Göteborg och en konungs älskarinna (hedvig Taube) i Stockholm. 

Dela den här sidan