1. feb, 2017

Det var bättre förr…

Det var bättre förr…

…även om det var sämre, men man ska ju inte titta bakåt sägs det, men vilket ibland är oundvikligt även när det gäller KF Länken.

Tidigare gjordes stora insatser för att hjälpa och stödja den medmänniska som hamnat i klorna på spritdjävulen. Då hade vi avgiftning

g, en bra fungerande sjukklinik, medlemmar som i stor utsträckning ställde upp för varandra, ett bra fungerande sjuk – och konvalescenthem i form av Hällungen, ja det var bättre förr. Nu får jag den uppfattning att vi av olika anledningar mer ler mindre resignerat, att ålder tar ut sin rätt och att de möjligheter som förr fanns att ställa upp för en medmänniska när det krisade, inte är alls som tidigare.

Då åkte man hem till en medlem eller icke medlem som fått ett återfall, försökte tala honom eller henne till rätta, åkte till LS eller Nordhemskliniken för en remiss och sedan i bästa fall kördes personen i fråga till Hällungen.

Sedan köpa/sälj – systemet, med alla restriktioner, trädde i kraft för ett drygt tiotal år sedan ( det var kommunen som ville ha det så ), har det bara gått utför, och då menar jag möjligheterna att snabbt få in en hjälpsökande person för avgiftning och vidare vård för att efter 1 – 2 veckor åter vara i arbete.

Jag önskar en nytändning i alkoholdebatten, för det senaste årtiondets dramatiska ökning av alkoholkonsumtionen är ingen ödesbestämd utveckling, utan ett resultat av politiska beslut och aggressiva lobby – och reklamkampanjer från alkoholindustrin.

Men det är också dags att politiker och tjänstemän i kommunen inser sin viktiga roll. För runt om i landet och inte minst i Göteborg har våldsmentalitet ( ofta alkoholrelaterad ) blivit alltmer påtaglig. Det har gått så långt att äldre människor inte vågar gå ut, och speciellt inte kvällstid, då de är rädda för överfall. Myndigheterna och lagstiftning kan aldrig ensamma vinna kampen mot droger.

Det behövs en mobilisering från det civila samhället för att få en förändring till stånd, och regeringens ambition borde vara att stärka villkoren för den ideella föreningsverksamheten i vårt avlånga land. Länken har en framtid om också vi höjer ambitionen.

Slutligen är vår önskan att ingen nu eller framledes skall falla offer för missbruket,… med som det ser ut nu blir det tyvärr inte så.

Red.

Dela den här sidan