1. feb, 2017

Länken

Länken är en sammanslutning av såvälkvinnor som män, med gemensamma erfarenheter av  alkoholmissbrukets följder.  

Medlemmarna hyser en ärlig och uppriktig önskan att börja en ny tillvaro med total avhållsamhet från alkohol

Länkverksamheten består bland annat av rådgivning, Genom regelbundna veckomöten och olika fritidsaktiviteter, Boule, Fiske, Kortspel, Biljard,och andra samkväm, stärks gemenskapen ochsammanhållningen inom föreningen.    

En länkförening är en sammanslutning av Alkoholister, som genom läkarvård, medicin, kamraters hjälp och den egna viljan bli nyktra. Har Du problem? sök kontakt med oss, eller gör ett besök på vår länklokal på Taubegatan 7. Vi vill och vi tror att vi kan hjälpa Dig.  

Telefon till länklokalen är 031- 242857.Jourtelefon  

Dela den här sidan